Privacy statement

Stichting Landdag, gevestigd aan Heidebeemd 5, 6006 VT  Altweerterheide en geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 14114611, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
- www.hartsavealtweerterheide.nl
- Heidebeemd 5, 6006 VT  Altweerterheide

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Landdag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
en overige gegevens van vrijwilligers zoals,
- e-mailadres;
- datum dat u herhalingscursussen volgt;
- bezit geldig EHBO-diploma, reanimatie- en/of AED-certificaat;
- het wel of niet geregistreerd zijn bij Hartslagnu.nl;
en overige gegevens van donateurs zoals,
- bankrekeningnummer;
- registratie van manier van overboeken/betalen van donatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

Stichting Hartsave Altweerterheide verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- voor de registratie en organisatie van de (herhalings)cursussen;
- voor het samenstellen van lijsten met de gegevens van vrijwilligers voor de donateurs;
- voor de verspreiding van lijsten met de gegevens van vrijwilligers onder de donateurs,
   zodat deze de vrijwiligers in noodgevallen kunnen bereiken;
- voor de administratie van de donaties van de donateurs;
- adressen van de AED-punten.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Stichting Hartsave Altweerterheide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Stichting Hartsave Altweerterheidebewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van drie jaren voor uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u niet meer deelneemt als vrijwilliger of donateur.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Hartsave Altweerterheide verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De adresgegevens en telefoonnummer van vrijwilligers worden verspreid onder de donateurs om het doel van Stichting Hartsave Altweerterheide te kunnen uitvoeren, namelijk het hartsave maken van Altweerterheide en omgeving. Indien een vrijwilliger dit niet meer wenst dient hij dit vóór 15 april bij het secretariaat of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar te maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Stichting Hartsave Altweerterheide gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw geregistreerde persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hartsave Altweerterheide. Dit heeft echter wel gevolgen voor deelname als vrijwilliger en het gratis volgen van de (herhalings)curssusen die door Stichting Hartsave Altweerterheide worden georganiseerd.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Hartsave Altweerterheide wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit PersoonsGegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hartsave Altweerterheide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons secretariaat of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Privacy
Disclaimer

Stichting Hartsave Altweerterheide