Hartslag Altweerterheide

als elke seconde telt . . . . . .
is snelle hulp van levensbelang!

Nieuws van Hartsave Altweerterheide

 AED geplaatst bij Kindcentrum Altweerterheide

Stichting Hartsave Altweerterheide heeft na overleg nu ook een AED opgehangen bij het kindcentrum Altweerterheide. De school ligt centraal in het dorp en wordt ’s avonds ook gebruikt door verenigingen. Een aantal personeelsleden maakt tevens gebruik van het aanbod om de cursus reanimatie en gebruik van de AED te volgen bij onze vaste instructeur Peter Stultiëns. Bij deze cursus zal extra aandacht zijn voor reanimatie bij kinderen. 

Hartslagnu.nl

Hartslagnu.nl is het reanimatie oproepsysteem, waarmee naar een zes-minutenzone in Nederland wordt gestreefd. 
De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang.
Jouw registratie is ook van essentieel belang!

Cursus reanimatie/AED

In de maanden oktober, november en december worden de (herhalings)lessen georganiseerd in Altweerterheide.
In de maand september ontvangen geregistreerde hulpverleners een uitnodiging voor de herhalingscursus. 

Jij kunt je ook als nieuwe hulpverlener voor de (herhalings)cursus reanimatie-AED aanmelden  vóór 1 september.

Word jij ook donateur?

Als donateur steun je het initiatief van Stichting Hartsave Altweerterheide om Altweerterheide en omgeving hartsave te maken. 
We hebben inmiddels 11 AED’s geplaatst en 88 burgerhulpverleners.
Donateurs kunnen gratis deelnemen aan de reanimatie/AED (herhalings)cusussen
Met een jaarlijkse donatie van € 12,– ben je donateur. 

Spoedpost Weert

De Spoedpost Weert huisvest de Huisartsenpost van Meditta én de Spoedeisende Hulp van SJG Weert. De ingang is aan de voorzijde van het St. Jans Gasthuis ziekenhuis
 1 | Bel altijd eerst voor een afspraak: 0495 677 677
 2 | Een triage-assistente vraagt naar uw persoonsgegevens en medische klachten en maakt onder toezicht van de huisarts, de afweging welke hulp het beste geboden kan worden.
 3 | Die hulp kan bestaan uit: een telefonisch consult, een consult op de Spoedpost, een visite bij u thuis.
 4 | Indien de huisarts aanleiding ziet voor verder onderzoek of verdere beoordeling of behandeling van een specialist, zal deze u doorverwijzen.