Herhalingscursussen

In de maanden oktober, november en december worden de (herhalings)lessen reanimatie & AED georganiseerd.
Zij worden gegeven door instructeur Peter Stultiëns in de avonduren van 19:30 tot 21:30 in een klaslokaal of aula van de bassischool St. Jozef te Altweerterheide.
In de maand september worden reeds geregistreerde hulpverleners benaderd. Zij ontvangen een uitnodiging voor de herhalingscursus. Kies een avond die je het beste uitkomt..
Vanaf cursusjaar 2024 heeft het bestuur besloten dat een hulpverlener zich één keer kan inschrijven voor een herhalingscursus.

Afmelding dient uiterlijk 48 uur voor de cursusavond te gebeuren.
Bij afmelding voor de cursusavond kan dan nog gekeken worden of ruiling mogelijk is.

Aanmelden voor (herhalings)cursus reanimatie

Wilt u zich als nieuwe hulpverlener aanmelden voor (herhalings)cursussen, dan kan dit door uw naam, e-mail en telefoonnummer aan ons door te geven vóór 1 september.
Privacy: Deelnemers van de herhalingscursussen bij Stichting Hartsave Altweerterheide gaan akkoord met registratie van hun naam, adres en telefoonnummer.

Hartslagnu.nl

De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. 
HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie, dus in heel Nederland.
Je moet je als burgerhulpverlener aanmelden bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu.nl.
Bij een hartstilstand bij jou in de buurt, krijg je van HartslagNu een oproep op je mobiel om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen.
Als gecertificeerde hulpverleners of deelnemers van de (herhalings)cursussen bij Stichting Hartsave Altweerterheide worden dringend verzocht zich aan te melden bij Hartslagnu.nl.
Voor het snel en efficiënt reageren van Hartslagnu.nl is registratie van burgerhulpverleners van essentieel belang! Dus jouw registratie ook.
Op deze manier kun jij worden ingezet voor reanimatie of brengen van AED’s in geval van nood.
Hartslagnu.nl werkt samen met het alarmnummer 112

 1 | Iemand belt 112 met het vermoeden van een hartstilstand
 2 | Het systeem van Hartslagnu roept automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. 
      > Een groep burgerhulpverleners krijgt de opdracht om te reanimeren 
      > Een groep burgerhulpverleners krijgt de opdracht de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. 
 3 | Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance inmiddels ook al onderweg is.
De Hartstichting maakt deel uit van het bestuur van HartslagNu. Samen streven zij naar een zes-minutenzone in heel Nederland.

Stappenplan reanimatie

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar.
Direct starten met reanimeren (borstcompressies en mond-op-mondbeademing) en het aansluiten van een AED redt levens.
De eerste 6 minuten zijn in zo’n situatie cruciaal voor ‘n grotere overlevingskans!

Belangrijk is dat je kalm blijft én ook op je eigen veiligheid let.

Een viertal instructie films over reanimatie in verschillende situaties. 

Nazorg van een reanimatie

Een reanimatie, of het nu van een volwassene of een kind is, is voor veel ‘lekenhulpverleners’ maar ook voor professionele hulpverleners een heftige ervaring. In korte tijd wordt men geconfronteerd met een slachtoffer in nood dat gereanimeerd moet worden. Hulpverleners zitten na een reanimatie vaak met veel vragen, over het slachtoffer, over henzelf of over andere zaken.
Soms zijn er familie of bekenden van het slachtoffer aanwezig die in totale paniek rond het slachtoffer staan. Vaak is er vertwijfeling of ze wel het juiste gedaan hebben. Soms zien ze de reanimatie nog dagen voor zich.

Waar kun je terecht voor nazorg

 > Uw eigen huisarts kan met u praten en u zonodig doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

 > Sensoor is dag en nacht bereikbaar via: www.sensoor.nl of telefonisch: 0900-0767.
 > Stichting Korrelatie via 0900 – 1450 (€ 0,30 per minuut | maandag t/m vrijdag van 09:00-18:00).
 > Een hulpverlener kan voor nazorg ook contact opnemen met Stichting Hartsave Altweerterheide.

Het vragen om nazorg is geen schande, het is eigenlijk heel logisch!

Niet-reanimeerpenning

De niet-reanimerenpenning is een (uiterst korte) verklaring dat de persoon niet gereanimeerd wilt worden, die hij/zij om de hals kan dragen. In geval van een hartstilstand zal een hulpverlener deze penning snel zien en weten dat het zijn/haar wil is om niet gereanimeerd te worden. Iemand kan zijn niet-reanimerenwens ook op een andere manier uiten, zoals

 > een schriftelijke wilsverklaring; 
 > een tatoeage (meerdere personen hebben de tekst “Ik wil niet worden gereanimeerd” op hun borst laten tatoeëren);
 > een ketting met een medaillon waarop “Niet reanimeren” staat;
 > een armband waarop staat “Ik wil geen reanimatie”.

 

Hoe te handelen als BHV-er/hulpverlener bij een niet-reanimeerpenning?

Volgens het Oranje kruis mag de hulpverlener niet op zoek gaan naar de niet-reanimeerpenning, omdat dit tijdverlies betekent. Mensen die wel gereanimeerd willen worden kunnen dan namelijk tekort worden gedaan. 

Professionele zorgverleners en artsen moeten de wens van de persoon tot niet reanimeren opvolgen. 
Een BHV’er, EHBO’er en burgerhulpverlener mag namelijk zelf beslissen wat ze doen: starten of juist niet starten met een reanimatie, doorgaan met een opgestarte reanimatie of stoppen met reanimeren tot de professionele hulpverleners ter plaatse zijn.
Je bent in deze rol dus niet wettelijk verplicht om te stoppen of om door te gaan met reanimeren. 
Als je twijfelt o.a. over de rechtsgeldigheid van een verklaring, is het advies om altijd te gaan reanimeren.
De professionele hulpverleners kunnen dan bekijken wat te doen zodra zij aanwezig zijn. Zij hebben tenslotte de kennis en ervaring om dit soort situaties te beoordelen.