Privacy statement

Stichting Hartsave Altweerterheide

Stichting Hartsave Altweerterheide, met het postadres Heidebeemd 5, 6006 VT Altweerterheide en geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 14114611 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
– www.Hartsave Altweerterheide.nl
– Heidebeemd 5, 6006 VT Weert
– contact@hartsavealtweerterheide.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hartsave Altweerterheide verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Laatste jaar van herhalingsles ivm geldigheid reanimatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

Stichting Hartsave Altweerterheide verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van informatie en inschrijvingsformulier voor de herhalingscursus;
– het plannen en organiseren van het evenement de Hartsave Altweerterheide;
– u te kunnen bereiken indien dit nodig is voor de organisatie van de Hartsave Altweerterheide en/of andere activiteiten op een adequate manier uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van zaken betreffende de Hartsave Altweerterheide en andere activiteiten die wij als Stichting Hartsave Altweerterheide organiseren;
– uw aanwezigheid om uw gegevens te kunnen verwijderen vanaf het moment dat u drie jaar niet meer deel heeft genomen aan Hartsave Altweerterheide.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Stichting Hartsave Altweerterheide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Stichting Hartsave Altweerterheide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van twee jaren voor de uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u niet meer deelneemt aan de herhalingscursussen en/of activiteiten van Stichting Hartsave Altweerterheide. 
Bij afmelding worden de gegevens na één jaar uit het systeem verwijderd, indien dit niet nadrukkelijk eerder wordt verzorgd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Hartsave Altweerterheide verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Stichting Hartsave Altweerterheide gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw geregistreerde persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Hartsave Altweerterheide. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor deelname aan activiteiten van Stichting Hartsave Altweerterheide.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar inschrijving@Hartsave Altweerterheide.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Hartsave Altweerterheide wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hartsave Altweerterheide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via contact@hartsavealtweerterheide.nl

20 maart 2024, Stichting Hartsave Altweerterheide