Stichting Hartsave Altweerterheide

De eerste 6 minuten zijn bij een hartstilstand van cruciaal voor een grotere overlevingskans!
Voor spoedeisende medische hulp zijn de 1100 bewoners van Altweerterheide aangewezen op Weert. Door de afstand gaat veel kostbare tijd verloren die het verschil kan maken tussen leven en dood. De aanrijdtijd van een ambulance naar Altweerterheide zal zeker 13 tot 15 minuten in beslag nemen.
Met een beschikbare AED in de buurt kunnen omstanders direct reageren bij een hartstilstand en hoeven ze niet te wachten op medisch personeel. De AED zorgt er dan voor dat het hart mogelijk weer normaal gaat kloppen. Dit leidde op 17 april 2009 tot het oprichten van de Stichting Hartsave Altweerterheide.

Het huidige bestuur van Stichting Hartsave Altweerterheide bestaat uit:
> Monique Ekers (voorzitter)
> Albert Hansen (secretaris, beheer website)
> Petra Creemers (penningmeester)
> Maria Verhagen (cursussen)
> Rieky Stultiens

Ons doel

Stichting Hartsave Altweerterheide heeft als doel het redden van levens bij een plotselinge hartstilstand in Altweerterheide en haar buitengebied door plaatsing en onderhoud van AED’s, het registreren van gecertificeerde hulpverleners en het organiseren van gratis (herhalings)cursussen voor de inwoners van Altweerterheide.

Ons resultaat

> plaatsing, maandelijks onderhoud van 11 AED’s;
> organisatie van tiental (herhalings)cursussen per jaar door instructeur Peter Stultiëns;
> registratie van 88 gecertificeerde hulpverleners;
> donateursactie en werving van sponsoren voor de financiële onderbouwing;
> informatie geven aan bewoners over reanimatie en de AED.

Huidige stand van zaken

Aanschaf en onderhoud AED’s

Het maandelijks onderhoud is netjes gepleegd. Afgelopen jaren zijn alle AED’s afgeschreven en vervangen door de nieuwe  Zoll AED Plus. Qua onderhoud zijn er dit jaar dan ook geen bijzonderheden te melden.
Voor een betere dekking in het buitengebied hebben we wel enkele veranderingen in de locaties van de AED’s toegepast.
Zo is besloten een extra AED aan te schaffen en deze is geplaatst op de Kruispeelweg. De AED bij het verlaten resort IJzeren Man is verplaatst naar de Heihuisweg. Via de Hartstichting is ook nog een extra AED op de Dijkerstraat geplaatst. De AED bij de zaal/restaurant De Schuttershoeve is op een beter bereikbare plaats gehangen. De AED bij zaal De Paol, gezien de leegstand,  is nu verplaatst naar de overkant op de Bocholterweg.

Cursussen reanimatie en bediening AED

Dit jaar hebben we 11 herhalingscursussen, gegeven door instructeur Peter Stultiëns, georganiseerd, die door tientallen hulpverleners succesvol zijn afgerond.
We bedanken basisschool St. Jozef te Altweerterheide voor het beschikbaar stellen van hun aula voor het cursusavonden.
Dit alles resulteert dat we voor zo’n kleine gemeenschap een groep van 88 hulpverleners hebben, die in geval van nood kunnen reanimeren én een AED kunnen bedienen. We mogen als kleine gemeenschap best trots zijn op zo’n resultaat.

Het is wel jammer dat sommige cursisten zich zo laat afmelden voor de herhalingscursus, waardoor een herschikking niet mogelijk is. Dit zorgt voor de Stichting voor extra onnodige kosten en irritatie bij de organisatie en instructeur. Vanaf cursusjaar 2024 heeft het bestuur dan ook besloten dat een hulpverlener zich één keer kan inschrijven voor een herhalingscursus. Bij afmelding minstens 48 uur voor de cursusavond kan gekeken worden of ruiling mogelijk is. Het geldig houden van het certificaat blijft de verantwoordelijkheid van de hulpverlener.

Donateurs

De donateursactie heeft in totaal zo’n 254 donateurs opgeleverd. De financiële begroting is goed op orde en maakt het door de donaties mogelijk in geval van calamiteiten problemen adequaat op te vangen. Stichting Hartsave Altweerterheide bedankt iedereen hartelijk voor hun bijdrage.

23 februari 2024, Stichting Hartsave Altweerterheide